Obxectos perdidos

Información

Se algunha persoa atopa un obxecto perdido, o pode entregar de forma persoal na Xefatura da Policía Local ou comunicalo chamando ao número de teléfono 092.

Se así o desexa pode identificarse (DNI, teléfono, e-mail,…), a efectos de poder recuperar o obxecto transcorridos 2 anos dende a data na cal se entregou o mesmo, podendo solicitar un recibín do obxecto entregado en custodia.

Para a retirada dos obxectos perdidos será necesario o seguinte:

  • DNI ou pasaporte do propietario. Tamén pode retiralo unha persoa autorizada presentando o seu DNI ou pasaporte en vigor, ademais da autorización escrita do propietario e fotocopia do DNI ou pasaporte en vigor deste último
  • Descrición do obxecto, lugar e data aproximada da perda. Factura de compra ou foto do obxecto; no caso de tratarse dun móbil, tableta, ordenador portátil, debe acendelo, indicar o IMEI ou contrasinal ou presentar unha proba que acredite a súa propiedade.

Para a retirada dos obxectos perdidos será necesario o seguinte:

  • DNI ou pasaporte da persoa que o atopou e o correspondente recibín, de telo solicitado no seu día.

Tamén pode retiralo unha persoa autorizada presentando o seu DNI ou pasaporte en vigor, ademais da autorización escrita da persoa que atopou o obxecto e fotocopia do DNI ou pasaporte en vigor deste.

A persoa que atopa o obxecto non se devolverá todo aquilo que conteña información persoal como DNI’s, permisos e licenzas de conducción e demais documentos, así como aparellos electrónicos que sexan susceptibles de gardar a mencionada información e non sexa posible a súa eliminación de forma irrecuperable (teléfonos móbiles). Si devolveranse os ordenadores despois de eliminar de forma irrecuperable todo o seu contido.

Listaxe de obxectos perdidos

Cartera de EMILIA F.L. (694/21) - 29 de novembro de 2021

DNI de EVA A.O. (695/21) - 29 de novembro de 2021

DNI de MANUEL DOMINGOS D.C.M. (696/21) - 29 de novembro de 2021

Cartera de JOSE LUIS R.V. (692/21) - 25 de novembro de 2021

Monedero con dinero en efectivo (689/21) - 24 de novembro de 2021

Bastón de CASTO V.C. (691/21) - 24 de novembro de 2021

2 llaves con nombre de barrio (688/21) - 24 de novembro de 2021

2 llaveros con 2 llaves (685/21) - 23 de novembro de 2021

DNI de JAVIER A.P. (683/21) - 23 de novembro de 2021

DNI de PABLO F.R. (684/21) - 23 de novembro de 2021