Responsive image 07-10-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

Obxectos perdidos

Información

Se algunha persoa atopa un obxecto perdido, o pode entregar de forma persoal na Xefatura da Policía Local ou comunicalo chamando ao número de teléfono 092.

Si así lo desea puede identificarse (DNI, teléfono, e-mail,…), a efectos de poder recuperar el objeto trascurridos 2 años desde la fecha en la cual se entrega el mismo, pudiendo solicitar un recibí del objeto entregado en custodia.

Para a retirada dos obxectos perdidos será necesario o seguinte:

  • DNI ou pasaporte do propietario. Tamén pode retiralo unha persoa autorizada presentando o seu DNI ou pasaporte en vigor, ademais da autorización escrita do propietario e fotocopia do DNI ou pasaporte en vigor deste último
  • Descrición do obxecto, lugar e data aproximada da perda. Factura de compra ou foto do obxecto; no caso de tratarse dun móbil, tableta, ordenador portátil, debe acendelo, indicar o IMEI ou contrasinal ou presentar unha proba que acredite a súa propiedade.

Para a retirada dos obxectos perdidos será necesario o seguinte:

  • DNI ou pasaporte da persoa que o atopou e o correspondente recibín, de telo solicitado no seu día.

Tamén pode retiralo unha persoa autorizada presentando o seu DNI ou pasaporte en vigor, ademais da autorización escrita da persoa que atopou o obxecto e fotocopia do DNI ou pasaporte en vigor deste.

A persoa que atopa o obxecto non se devolverá todo aquilo que conteña información persoal como DNI’s, permisos e licenzas de conducción e demais documentos, así como aparellos electrónicos que sexan susceptibles de gardar a mencionada información e non sexa posible a súa eliminación de forma irrecuperable (teléfonos móbiles). Si devolveranse os ordenadores despois de eliminar de forma irrecuperable todo o seu contido.

Listaxe de obxectos perdidos

Tarxeteiro de MARCOS G.Q. (784/22) - 6 de outubro de 2022


Carteira de EVA M.A. (783/22) - 6 de outubro de 2022


Libro de familia e documentos de RICARDO C.A. e MARIA A.S. (781/22) - 5 de outubro de 2022


DNI de MARIA ESTHER D.D. (778/22) - 4 de outubro de 2022


DNI de SERAFIN P.R. (776/22) - 4 de outubro de 2022


Carteira de MARIA FABIANA P.S. (771/22) - 4 de outubro de 2022


Chave AUDI (773/22) - 4 de outubro de 2022


Chave RENAULT con chaveiro JOSE LUIS (775/22) - 4 de outubro de 2022


Documentación turismo 6250CGY (772/22) - 4 de outubro de 2022


Chaveiro FERRARI con 7 chaves (774/22) - 4 de outubro de 2022


Chaveiro con nome de cidade, 5 argolas e 5 chaves con protectores (767/22) - 3 de outubro de 2022


Chaveiro de caveira con 4 chaves (770/22) - 3 de outubro de 2022


2 argolas con 4 chaves (766/22) - 3 de outubro de 2022


DNI de JUAN C.A. (764/22) - 3 de outubro de 2022


Chave FORD (751/22) - 28 de setembro de 2022


Argola con 2 chaves de PILAR e tarxeta de supermercado (744/22) - 27 de setembro de 2022


Mochila con chaveiro "LAURA" e 1 chave (745/22) - 27 de setembro de 2022


Diñeiro en metálico (747/22) - 27 de setembro de 2022


Sobre con diñeiro e lotería (748/22) - 27 de setembro de 2022


Monedeiro de MERCEDES R.R. (746/22) - 27 de setembro de 2022