Responsive image 19-05-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

Obxectos perdidos

Información

Se algunha persoa atopa un obxecto perdido, o pode entregar de forma persoal na Xefatura da Policía Local ou comunicalo chamando ao número de teléfono 092.

Si así lo desea puede identificarse (DNI, teléfono, e-mail,…), a efectos de poder recuperar el objeto trascurridos 2 años desde la fecha en la cual se entrega el mismo, pudiendo solicitar un recibí del objeto entregado en custodia.

Para a retirada dos obxectos perdidos será necesario o seguinte:

  • DNI ou pasaporte do propietario. Tamén pode retiralo unha persoa autorizada presentando o seu DNI ou pasaporte en vigor, ademais da autorización escrita do propietario e fotocopia do DNI ou pasaporte en vigor deste último
  • Descrición do obxecto, lugar e data aproximada da perda. Factura de compra ou foto do obxecto; no caso de tratarse dun móbil, tableta, ordenador portátil, debe acendelo, indicar o IMEI ou contrasinal ou presentar unha proba que acredite a súa propiedade.

Para a retirada dos obxectos perdidos será necesario o seguinte:

  • DNI ou pasaporte da persoa que o atopou e o correspondente recibín, de telo solicitado no seu día.

Tamén pode retiralo unha persoa autorizada presentando o seu DNI ou pasaporte en vigor, ademais da autorización escrita da persoa que atopou o obxecto e fotocopia do DNI ou pasaporte en vigor deste.

A persoa que atopa o obxecto non se devolverá todo aquilo que conteña información persoal como DNI’s, permisos e licenzas de conducción e demais documentos, así como aparellos electrónicos que sexan susceptibles de gardar a mencionada información e non sexa posible a súa eliminación de forma irrecuperable (teléfonos móbiles). Si devolveranse os ordenadores despois de eliminar de forma irrecuperable todo o seu contido.

Listaxe de obxectos perdidos

Carteira de MANUEL N.L. (390/22) - 19 de maio de 2022


Carteira de ANGELA O.G. (391/22) - 19 de maio de 2022


Chave AUDI con chaveiro AUDI (389/22) - 19 de maio de 2022


Carteira de JUAN LUIS P.F. (393/22) - 19 de maio de 2022


Carteira de DIEGO M.P. (394/22) - 19 de maio de 2022


Documentación de NEREA R.A. (392/22) - 19 de maio de 2022


DNI de DAVID R.A. (386/22) - 18 de maio de 2022


DNI de DIEGO D.L. (383/22) - 18 de maio de 2022


Teléfono móbil REDMI cor azul con carcasa transparente (387/22) - 18 de maio de 2022


Carteira de CARLOS C.T. (381/22) - 18 de maio de 2022


Documentación de XAIRON L.V. (382/22) - 18 de maio de 2022


Carteira de SUSANA BEATRIZ S.R. (380/22) - 18 de maio de 2022


Teléfono móbil SAMSUMG GALAXY S10 cor negro con carcasa transparente (388/22) - 18 de maio de 2022


DNI de VICTOR C.C.(385/22) - 18 de maio de 2022


Carteira de JIMENA G.R. (378/22) - 18 de maio de 2022


Carteira de JESUS P.M. (367/22) - 16 de maio de 2022


DNI de GUILLERMO G.R. (369/22) - 16 de maio de 2022


Chave MERCEDES con moeda e pompón (371/22) - 16 de maio de 2022


Pasaporte de MARTIN ANTONIO C.F. (373/22) - 16 de maio de 2022


Documentación NISSAN OU 7710 P (370/22) - 16 de maio de 2022