Responsive image 19-05-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

Listaxe de mocións

10.4 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para instar ao goberno municipal á paralización urxente da licitación das obras de humanización da rúa Concordia ao carecer da autorización preceptiva por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia

14 Xan 2022


10.1 Moción Grupo Municipal de Ciudadanos relativa á nova regulación do tributo de plusvalía municipal

14 Xan 2022


10.7 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para esixir ao goberno municipal que proceda á licitación urxente do novo contrato do Servizo de Transporte colectivo e paralización do procedemento de adquisición directa de 40 novos autobuses por 14 millóns de euros iniciado pola Alcaldía unilateralmente e con grave risco de endebedamento no futuro para o Concello de Ourense

14 Xan 2022


10.2 Moción Grupo Municipal de Ciudadanos relativa á creación dunha rede de atención psicolóxica xuvenil nos centros cívicos da cidade

14 Xan 2022


10.6 Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa á captación de fondos do programa de impulso á rehabilitación de edificios públicos (PIREP) deseñado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana

14 Xan 2022


10.5 Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa a solicitar da Xunta de Galiza a posta en funcionamento dun centro de saúde na zona histórica de Ourense

14 Xan 2022


10.3 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para a defensa, protección e recuperación do río Barbaña e do seu entorno

14 Xan 2022


Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de solicitude de conmemoración do IX Centenario da Carta de Recoñecemento da Cidade de Ourense

03 Dec 2021


Moción de don Manuel Álvarez Fernández, concelleiro non adscrito, relativa a instar ao alcalde de Ourense, don Gonzalo Pérez Jácome a que renuncie ao seu soldo municipal xa que claramente é incompatible coa súa actividade profesional

03 Dec 2021


Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para mellorar o funcionamento da Concellería de Participación Cidadá, mediante a dotación de persoal suficiente, a adecuación do marco normativo, as melloras na tramitación orzamentaria e a correcta regulación dos orzamentos participados.

03 Dec 2021