Responsive image 02-07-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

Moción de don Manuel Álvarez Fernández, concelleiro non adscrito, relativa a instar ao alcalde de Ourense, don Gonzalo Pérez Jácome a que renuncie ao seu soldo municipal xa que claramente é incompatible coa súa actividade profesional