Responsive image 02-07-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

10.7 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para esixir ao goberno municipal que proceda á licitación urxente do novo contrato do Servizo de Transporte colectivo e paralización do procedemento de adquisición directa de 40 novos autobuses por 14 millóns de euros iniciado pola Alcaldía unilateralmente e con grave risco de endebedamento no futuro para o Concello de Ourense