Responsive image 02-07-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

10.6 Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa á captación de fondos do programa de impulso á rehabilitación de edificios públicos (PIREP) deseñado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana