Responsive image 02-07-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

10.5 Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa a solicitar da Xunta de Galiza a posta en funcionamento dun centro de saúde na zona histórica de Ourense