Responsive image 07-10-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

Xuntas de goberno

Ordes do día

Convocatoria extraordinaria e urxente [19-09-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2022008733 da Alcaldía-Presidencia de data 19 de setembro de 2022, convocouse sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 19 de setembro de 2022, ás 12:15 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:


Convocatoria ordinaria [15-09-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2022008457 da Alcaldía-Presidencia de data 13 de setembro de 2022, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 15 de setembro de 2022, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:


Convocatoria extraordinaria e urxente [13-09-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2022008379 da Alcaldía-Presidencia de data 12 de setembro de 2022, convocouse sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 13 de setembro de 2022, ás 09:00 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:


Convocatoria ordinaria [08-09-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2022008160 da Alcaldía-Presidencia de data 06 de setembro de 2022, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 08 de setembro de 2022, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:


Convocatoria ordinaria [14-07-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto N.º 2022006910 da Alcaldía-Presidencia de data 12 de xullo de 2022, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 14 de xullo de 2022, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:


Convocatoria ordinaria [07-07-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto N.º 2022006576 da Alcaldía-Presidencia de data 5 de xullo de 2022, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 07 de xullo de 2022, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte


Convocatoria ordinaria [30-06-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto N.º 2022006319 da Alcaldía-Presidencia de data 28 de xuño de 2022, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 30 de xuño de 2022, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:


Convocatoria ordinaria [23-06-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto N.º 2022006006 da Alcaldía-Presidencia de data 21 de xuño de 2022, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 23 de xuño de 2022, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:


Convocatoria extraordinaria [21-06-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2022005939 da Alcaldía-Presidencia de data 20 de xuño de 2022, convocouse sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 21 de xuño de 2022, ás 11:15 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:


Convocatoria ordinaria [17-06-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto N.º 2022005785 da Alcaldía-Presidencia de data 15 de xuño de 2022, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 17 de xuño de 2022, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte: