Areas de Gobierno

Foto de Gonzalo Pérez Jácome

Gonzalo Pérez Jácome

Responsable de Alcaldía - Presidencia

Alcaldía - Presidencia

Atribucións:

1. RECURSOS HUMANOS

2. INFRAESTRUCTURAS

2.1. Obras.

2.2. Servizo de augas.

2.3. 3.3.- Servizo eléctrico.

2.4. 3.4- Mantemento viario e mobiliario urbán.

3. EDUCACIÓN E CULTURA

3.1. Festexos, Artes escénicas, Exposicións e museos

3.2. Educación

4. PROMOCIÓN ECONÓMICA

4.1. Emprego e Formación Ocupacional

4.2. Recursos Europeos

4.3. OMIC

5. MOBILIDADE E TRANSPORTE