Recursos Humanos

Sede da área de Recursos Humanos

Praza Maior 1, 2º Ourense (32005)

Teléfono: 988 393 042 / 988 393 040

Horario: de 09.00h a 14.00h

Área de goberno responsable: Recursos Humanos

Seccións

A continuación amósase unha listaxe de seccións que compoñen esta área. Podes obter máis información premendo sobre cada unha das seccións:

A información sobre os procesos selectivos do Concello de Ourense, publícase no Taboleiro de Anuncios da Sede electrónica municipal


 • Proceso selectivo para a formación dunha listaxe de candidatos para o nomeamento de funcionarios interinos para o desempeño do posto de Administrativo de Administración Xeral do Concello de ourense

Bases:  Documento (PDF)

Listaxe definitivo: Documento (PDF)

Revocación: Documento (PDF)

Revocación da modificación das bases: Documento (PDF)

Ver na sede electrónica

 

 • Proceso selectivo para a formación dunha listaxe de candidatos para o nomeamento de funcionarios interinos para o desempeño do posto de traballo reservado a Xestores de Administración Xeral do Concello de Ourense e do Consello Municipal de deportes

Bases:  Documento (PDF)

Listado definitivo de admitidos e excluídos: Documento (PDF)

Revocación: Documento (PDF)

Revocación da moficación das bases: Documento (PDF)

Ver na sede electrónica

 

 • Proceso selectivo para a confección de listaxes de candidatos para o nomeamento de funcionarios interinos para o desempeño de postos correspondentes á Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Media, nas categorías de Educador de Familia e Educador da Unidade de Día de Asistencia a Drogodependencias do Concello de Ourense

Bases:  Documento (PDF)

Listaxe de candidatos admitidos e excluídos na categoría de educador de familia: Documento (PDF)

Listaxe de candidatos admitidos e excluídos Educador da Unidade de Día de Asistencia a Drogodependencias: Documento (PDF)

Ver na sede electrónica

Acta de constitución do tribunal de selección: Documento (PDF)

Ver na sede electrónica

 

 • Anuncio de aprobación das bases e convocatoria específica do proceso selectivo para a formación dunha listaxe de candidatos para o nomeamento de funcionarios interinos para o desempeño do posto de enxeñeiro senior de datos e software no marco do Programa de Innovación Tecnolóxica do Concello de Ourense 2021 – 2024.

Bases:  Documento (PDF)

Instancia:  Documento (PDF)

Ver na sede electrónica

Lista provisional de aspirantes admitidos e excluidos: Documento (PDF)

Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluidos: Documento (PDF)

Ver na sede electrónica

 

 

 

 • Anuncio de aprobación de bases e convocatoria para a cobertura, en comisión de servizos, do posto de Xefe de Servizo de Saúde, ata a reincorporación da titular e, en todo caso, por un prazo máximo de dous anos. 

  Bases : Documento (PDF) 

  Instancia : Documento (PDF)

  Ver na sede electrónica

 

 • Anuncio de aprobación de bases e convocatoria para a cobertura, en comisión de servizos, do posto de Xefe de Servizo de Cultura, mocidade e participación cidadá, ata a reincorporación da titular e, en todo caso, por un prazo máximo de dous anos.   

         Bases : Documento (PDF)         

          Instancia : Documento (PDF)

          Ver na sede electrónica

 

 •  Anuncio de aprobación de bases e convocatoria para a cobertura, en comisión de servizos, do posto de Coordinador de Participación Cidadá ata a reincorporación do titular é, en todo caso, por un prazo máximo de dous anos.

         Bases : Documento (PDF)         

          Instancia : Documento (PDF)

          Ver na sede electrónica