Responsive image 02-07-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

Moción do Grupo Municipal do BNG relativa á autorización de estacionamento dos vehículos acreditados coa tarxeta de estacionamento para persoas discapacitadas fóra das prazas especificamente reservadas a tal fin