Responsive image 02-07-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

5.5 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE contra o peche da OMIC e pola potenciación deste servizo público