Responsive image 15-08-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

10.4 Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para instar ao goberno municipal á paralización urxente da licitación das obras de humanización da rúa Concordia ao carecer da autorización preceptiva por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia