Responsive image 19-05-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

Juntas de gobierno

Órdenes del día

Convocatoria ordinaria [12-05-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto N.º 2022004397 da Alcaldía-Presidencia de data 10 de maio de 2022, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 12 de maio de 2022, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:


Convocatoria ordinaria [06-05-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2022004198 da Alcaldía-Presidencia de data 04 de maio de 2022, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 06 de maio de 2022, ás 08:15 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:


Convocatoria extraordinaria [02-05-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2022004035 da Alcaldía-Presidencia de data 29 de abril de 2022, convocouse sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 02 de maio de 2022, ás 11:00 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:


Convocatoria ordinaria [28-04-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2022003884 da Alcaldía-Presidencia de data 26 de abril de 2022, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 28 de abril de 2022, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:


Convocatoria ordinaria [21-04-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2022003511 da Alcaldía-Presidencia de data 19 de abril de 2022, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 21 de abril de 2022, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:


Convocatoria ordinaria [07-04-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2022002915 da Alcaldía-Presidencia de data 5 de abril de 2022, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 07 de abril de 2022, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:


Convocatoria ordinaria [31-03-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2022002705 da Alcaldía-Presidencia de data de 29 de marzo de 2022, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 31 de marzo de 2022, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:


Convocatoria ordinaria [24-03-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2022002454 da Alcaldía-Presidencia de data 22 de marzo de 2022, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 24 de marzo de 2022, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:


Convocatoria ordinaria [17-03-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2022002169 da Alcaldía-Presidencia de data 15 de marzo de 2022, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 17 de marzo de 2022, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:


Convocatoria ordinaria [10-03-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2022001822 da Alcaldía-Presidencia de data 8 de marzo de 2022, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 10 de marzo de 2022, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte: