Juntas de gobierno

Órdenes del día

Convocatoria ordinaria [25-11-2021]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2021008643 da Alcaldía-Presidencia de data 23 de novembro de 2021, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 25 de novembro de 2021, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:

Responsive image

Convocatoria ordinaria [18-11-2021]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2021008427 da Alcaldía-Presidencia de data 16 de novembro de 2021, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 18 de novembrode 2021, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:

Responsive image

Convocatoria ordinaria [10-11-2021]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2021008259 da Alcaldía-Presidencia de data 8 de novembro de 2021, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 10 de novembro de 2021, ás 13:00 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:

Responsive image

Convocatoria extraordinaria[08-11-2021]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2021008194 da Alcaldía-Presidencia de data 4 de novembro de 2021, convocouse sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 8 de novembro de 2021, ás 8:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:

Responsive image

Convocatoria ordinaria [04-11-2021]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2021008134 da Alcaldía-Presidencia de data 2 de novembro de 2021, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 4 de novembro de 2021, ás 8:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:

Responsive image

Convocatoria ordinaria [28-10-2021]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2021007979 da Alcaldía-Presidencia de data 26 de outubro de 2021, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 28 de outubro de 2021, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:

Responsive image