Presupuestos participativos - Información

Orzamentos participativos

Dende o ano 2008, o Concello de Ourense apostou polas obras que os veciños e veciñas demandasen. Nestes últimos anos se realizaron actuacións para pór en valor os barrios da cidade, en prazas, parques, áreas infantís, accesos, equipamentos, estradas, rebaixe de beirarrúas, recuperación de camiños e infraestruturas de diversa índole, favorecendo as suxerencias e a participación cidadá na elaboración dos plans económicos e orzamentos municipais.