Responsive image 10-08-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

Areas de Gobierno

Foto de Ana M. Fernández Morenza

Ana M. Fernández Morenza

Responsable de Economía y hacienda

Economía y hacienda

Atribuciones:

  • Xestión económica e orzamentaria
  • Xestión Tributaria e recadatoria
  • Tesourería

Áreas: