Areas de Gobierno

Foto de José Mario Guede Fernández

José Mario Guede Fernández

Responsable de Deportes

Deportes

Atribuciones:

O exercicio das atribucións en relación co Consello Municipal de Deportes (CMD), asi como a súa Presidencia.

Áreas: