Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Goberno

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2016005679 da AlcaldíaPresidencia de data de 17 de agosto de 2016, convocouse sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local, que se celebrará o día 19 de agosto de 2016, ás 8:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das CorporaciónsLocais. A orde do día será a seguinte:

Documentos: