Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Goberno

 

¿ QUE É O GRUPO MOTOR?
O grupo motor é un grupo de traballo, cun máximo de 40 persoas entre os representantes das asociacións e os cidadáns particulares. Reuniranse periódicamente en sesións de traballo, e estarán organizados mediante un regulamento sinxelo.

Unha vez recibidas todas las solicitudes a comisión técnica encargarase da selección e constitución do grupo motor.

A selección atenderá aos seguintes criterios:  

  • representación plural da sociedade seleccionando aos que teñen potestade, aos que teñen interese, aos que se verán afectados, aos que poden influír nunha implementación e aos que poden achegar ou favorecer a implementación.
  • representación equilibrada de ambos os sexos e das distintas franxas de idade.

Devandito grupo sempre quedará aberto a FUTURAS INCORPORACIÓNS.

Inscripción grupo motor individual (pdf) Inscripcion_grupo_motor_individual.pdf

Inscripción grupo motor colectivo (pdf) Inscripcion_grupo_motor_colectiva.pdf

O Concello de Ourense resérvase o dereito a comprobar a identidade do remitente antes de proceder a responder á mensaxe. Ao enviar a consulta, está aceptando a Política de Protección de Datos de Carácter Persoal indicada na Nota Legal deste sitio web. Indicarlle que recibirá a consulta realizada na conta de correo electrónica indicada no formulario. Grazas pola súa colaboración.