Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense segue a avanzar nas políticas formativas e de lecer para a mocidade. O Espazo Lusquiños, convertido “nunha dinamo creadora e dinamizadora”, en palabras do alcalde, Jesús Vázquez, vén de presentar senllas iniciativas a prol dos músicos emerxentes: o primeiro álbum recompilatorio LSQ-1, e o taller de gravación.

O primeiro será presentado este xoves ás 20:30 horas no propio espazo da avenida de Marín coa actuación das bandas Clockwork e Roswell, así como dunha jam session coas bandas participantes no CD e diferentes actividades como graffiti, cócteles sen alcohol... e o apadriñamento de Charly Domínguez, baixo de Los Suaves.

As bandas deste primeiro volume -”tras o que virán moitos máis”, como aseguraba a concelleira de Xuventude, Sofía Godoy- foron escollidas por un adestrador musical orientando co metrónomo, afinación e axustes nos tempos das súas composicións. De todos, resultaron elixidos nove para participar con un ou dous temas no LSQ 1 cos parabéns do rexedor: “vedes neste volume a recompensa ao voso esforzo”, dixo. Así, o álbum contén temas das bandas ourensás The Wolves (pop), Connectica (pop), As roucas (tradicional), Mamuxos (tradicional), Roswell (rock), Proudhom (metal), Gorilas a pilas (punk/rock), Que fuentes?! (funk), e Clockwork (rock)

Taller de gravación

Unha das prioridades dos locais de ensaio do Espazo Lusquiños, “todo un exemplo de participación” a ollos do alcalde de Ourense, é fomentar a creación, a permanencia e a durabilidade no tempo de grupos de música da cidade. Para iso, o Concello porá á súa disposición un espazo totalmente equipado no que poder ensaiar e compoñer as súas pezas e, en definitiva, fomentar que logren unha identidade e estilo propios e se consoliden como formación musical.

Así, os grupos noveles terán a oportunidade de contar cun lugar de experimentación e primeira toma de contacto cun estudo de gravación, no que haberá unha persoa encargada do son pero tamén formando as novas bandas para acudir no futuro a un estudio profesional con vimbios sólidos. O prazo ábrese o 15 de maio e as bandas deberán solicitalo a través do formulario da web do Espazo Lusquiños, onde terán toda a información necesaria para facelo.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.